Τα μερίδια Αγοράς, το Brexit και τα Social Media

Φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους, έχουν ένα σημαντικό συνδυαστικό μήνυμα να μας δώσουν. Αυτό που γνωρίζουμε πια πολύ καλά σήμερα, είναι ότι στις πρώτες δεκαετίες της Τηλεόρασης, το Μέσο λειτουργούσε και σαν συνδετικός ιστός υπηρετώντας το «ανήκειν» (ήσουν αποσυνάγωγος εάν δεν ήξερες που βρίσκεται η αφήγηση στον Άγνωστο Πόλεμο το 70 ή στο Big Brother [...]